Minikonfirmander


Der tilbydes minikonfirmandundervisning til eleverne i 3. - 4. klasse på Nordskolen i Snøde hvert andet år.


Næste gang bliver efteråret 2023