Minikonfirmander


Der tilbydes minikonfirmandundervisning til eleverne i 3. - 4. klasse på Nordskolen i Snøde hvert andet år.