Regnskabsførere

Regnskabsfører Hou-Stoense-Snøde menighedsråd (cvr 35168532)

Grete Eshøj, Østerhusevej 17, 5953 Tranekær

Tlf. 62 55 11 86

E-mail: grete@dlgpost.dk

 

Regnskabsfører Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd (cvr 35676720)

Hanne Tved, Smedegade 10, 5953 Tranekær

Tlf. 21 47 30 78

E-mail: htved@hotmail.com