Kordegn/sekretær

Lisa Pihl Jensen
Tullebølle Præstegård
Bygaden 69
5953 Tranekær

Træffes torsdag

Tlf.: 23 24 24 78
E-mail: LPJ@km.dk