Pastoratets fællesudflugt

Fælles udflugt til Schackenborg Slot og Møgeltønder Kirke

Torsdag den. 1. september.

Schackenborg er efterfølgeren til middelalderborgen Møgeltønderhus, som kan føres hel tilbage til 1200-tallet. Efter svenskekrigene lå Møgeltønderhus i ruiner og den nye lensmand, Hans Schack, rev det meste ned for i stedet at opføre et nyt trefløjet barokslot. Efter i 1671 at være blevet adlet gav Hans Schack slottet navnet Schackenborg. Schackenborg var i familien Schacks besiddelse gennem 11. generationer, indtil Hans Schack 6 og Karin Grethe Olsen, der ingen børn havde, i 1978 overdrog slottet til Hans Kongelige Højhed Prins Joakim, der på det tidspunkt var 9 år gammel.

Begge guldhorn blev i øvrigt fundet i Gallehus i nærheden af Schackenborg.

Møgeltønder Kirke

Kirken er en af Danmarks største landsbykirker og har et usædvanligt rigt inventar. Kirken hørte indtil 1970 ind under grevskabet Schackenborg, hvor det overgik til selveje. Derefter blev der i de følgende 18 år gennemført en omfattende restaurering. Kirkens orgel er et af Danmarks ældste.

Opsamling:

Hou Kirke: kl. 6.45

Stoense Kirke: kl. 6.55

Snøde ved vejen op til p-plads: kl. 7.00

Bøstrup Kirke: kl. 7.10

Tranekær Kirke: kl. 7.20

Tullebølle Kirke: kl. 7.30

Vi kører til Bøjden og sejler til Fynshav.  Der vil blive serveret kaffe og rundstykker ombord på færgen.

Turen går videre til Møgeltønder Kirke, hvor Kirketjener Jens nissen vil fortælle om kirken.

Medbragte sandwich spises ved kirken.   

Derefter rundvisning på Schackenborg Slot og kaffe i Rejsestalden.

Om aftenen venter en 2 retters menu på Aagaard Kro, inden det igen går hjemad mod Langeland.

Praktisk information

Prisen for turen er 350 kr. pr. person. 

Det dækker turen, entrer, rundvisning, sandwich og middagen. Man betaler selv for drikkevarer.

Bindende tilmelding senest d. 16. august til Lene Møller Dam tlf.: 2684 6478 eller mail.: lenemollerdam@gmail.dk

Eller Hanne Graae Vous tlf.: 6041 1136 eller mail. h.graae@mail.dk

 

 

I 2021 gik turen til Gisselfeld Kloster og Sankt Bendts kirke i Ringsted.

I 2019 gik turen til Flensborg.

I 2018 gik turen til LEGO House, Billund kirke og Baldersbæk Plantage.

I 2017 gik turen til Kongernes Jelling, Bindeballe købmandsgård og Nørup kirke.

I 2016 gik turen til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk og Tveje Merløse kirke.