Træskomaleren

Træskomaleren - et fynsk/langelandsk malerværksted

I 2013 udkom Klaus Marthinus' bog ‟Træskomalerens tegn og billeder”. I bogen har han samlet alle kendte malerier af den såkaldte træskomaler, der arbejdede i kirkerne på Langeland og Midt- og Sydfyn omkring år 1500. Træskomaleren har lavet billeder i kirkerne i Skrøbelev, Bøstrup, Snøde, Humble, Stoense og måske i Magleby, Simmerbølle og Bagenkop.
 
Vi har stillet Klaus Marthinus nogle spørgsmål om træskomaleren. 
 
Var træskomaleren en enkeltperson eller et værksted?
“Jeg mener, at det var en kreds af personer. Det har ikke været en sammenhængende gruppe, men to-fire mennesker, der har haft en praksis sammen. Træskomaleren har arbejdet fra ca. 1480-1513, men det er meget omtrentlige angivelser. Det store spænd indikerer også, at der har været tale om flere personer.
 
Malerierne er både ensartede og forskelligartede. I Skrøbelev er de kendetegnet ved at være præcist malet op - eksakte og detaljerede - men andre steder virker de mere ekspressive, f.eks.  i Snøde, hvor billederne er helt markant primitive.
 
Der optræder  ofte håndværkerredskaber på billederne; det  kunne indikere, at kredsen af malere var håndværkere.”
 
Hvorfor bruger man navnet ‟træskomaleren”?
“I de otte af kirkerne er der malet en træsko på væggen. Der er malet flere træsko end kristusfigurer. Man har gisninger om, at der i Skrøbelev og Bøstrup er spor bag kalken af, hvad der kunne have været en træsko.” 
 
Hvorfor malede træskomaleren?
“Der er en række teorier om det. Der er en symbolik knyttet til billederne, som vi har svært ved at afkode, men som refererer til året, der går, og de kirkelige ritualer. I Finland er der lignende fænomener i middelalderkirker, der på mange måder minder om træskomaleren. Jeg tvivler på, at det er en gruppe, der er gået på tværs af landene -  det er højst sandsynligt billedverdenen selv, der er vandret fra land til land.
 
Malerierne kan også være en malers personlige fantasi, en slags overtro, som skulle beskytte kirkemurene mod de onde kræfter, så de ikke slap ind i kirkerummet. Hvad der taler for det, er forskelligheden i kirkerne.”
 
Hvordan bedømmer du malerierne i Skrøbelev kirke?
“Skrøbelev er en af de mest spændende kirker. Der er en glad ånd i Skrøbelev, som er helt enestående. Alle figurer smiler. Mængden af dyr som i Skrøbelev finder vi ikke andre steder.
 
Mange kunstnere, f.eks. Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby og Carl-Henning Pedersen er blevet inspireret af malerierne i Skrøbelev."
 
Hvad siger træskomalerens billeder os i dag?
"Som visuelle fænomener er de enestående. Jeg holder mest af bare at være til stede sammen med malerierne i al deres vælde i det fantastiske kirkerum med alt, hvad det indebærer. Det bliver til én stor kakofoni af stemmer. Jeg kunne ønske, at der var mange flere mennesker, der søgte den oplevelse.
 
Fyn og Langeland har været heldige med malere, der kunne noget helt særligt.”
 
Merete Holck, Tullebølle
fra Kirkebladet for Langeland og Strynø sommeren 2014