Studiekreds

 

Normalt er der hvert år i januar-februar-marts en studiekreds arrangeret af pastoratets præster.
Studiekredsen i 2020 løber over tre onsdage:
Onsdag den 22. januar kl. 19.00-21.30 i konfirmandstuenved Tullebølle Præstegård,Bygaden 69
Onsdag den 19. februar liturgi-karavanen i Svendborg
Onsdag den 18. marts kl. kl. 19.00-21.30 i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37

 

Studiekreds om gudstjenesten:
Der er grøde i gudstjenestefornyelsen rundt omkring i Folkekirken.
Der er mange steder, hvor man er begyndt at eksperimentere
med gudstjenesten – ligesomvi også har gjort det her i Nordlangeland
Pastorat. Den bølgeaf liturgisk fornyelse, der på denmåde er gået hen over landet, fik i 2016 biskopperne til at nedsætte fire faggrupper, der skulle undersøge, hvordan gudstjenestener blevet ændret rundt omkring.
Arbejdet i disse faggrupper resulteredefor nyligt i fire hæfter om forskellige sider af gudstjenesten.
Med udgangspunkt i disse hæfter vil vi i løbet af studiekredsen spørge os selv, hvilken betydning de mange forskellige variationer i gudstjenesten har, hvorfor vores gudstjeneste egentlig ser ud, som den gør, og hvad en gudstjeneste i det hele taget er? Alle er velkomne til at deltage.
 

Aftnerne ledes af en af præsterne.