25 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 10:00

Tullebølle Kirke

Hans Henrik Merrild

25 OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 11:15

Snøde Kirke

Hans Henrik Merrild

01 NOV

Gudstjeneste Alle Helgen

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 10:00

Snøde Kirke

Hans Henrik Merrild

01 NOV

Gudstjeneste Allehelgen

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 11:15

Stoensevej 22, 5953 Tranekær

Hans Henrik Merrild

01 NOV

Gudstjeneste Allehelgen

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 14:00

Bøstrup Kirke

Peter Martin Møberg