Hou

 

Hou kirke er bygget i 1873, da man fandt vejen til hhv. Snøde og Stoense for lang. Kirken havde ikke tårn og var i begyndelsen også kun et kapel. Først i 1896 blev Hou et selvstændigt sogn med egen sognepræst og præstegård. Tårnet er bygget i 1904. Kirken er blevet renoveret og nymalet i 2017.

Alterbillede "Jesus, der vandrer på søen" af Julius Paulsen. Romansk granit døbefont. Lysglobe.

Hou sogn har ca. 500 indbyggere.

Plejehjemmet "Stigtebo" ligger i Hou sogn.

Der er mødelokaler i "Forpagterboligen", Houvej 30.

   Begivenheder i Hou kirke