Om Tullebølle kirke

Tullebølle kirke er, som de fleste danske landsbykirker, bygget i Valdemartiden, omkring 1200, hvor byggestilen var romansk (Rundbuestilen), og det almindelige byggemateriale granit.

Oprindelig var Tullebølle kirke en ganske enkel bygning, bestående af det nuværende skib og kor med bjælkelofter. Den var ikke så høj som nu, hvad man kan se på yder-murene, hvor murværket af kløvede kampesten kun går op i 3/4; højde. Mod øst havde koret sandsynligvis en halvrund tilbygning, en såkaldt “apsis”, hvilket enkelte rundede granitkvadre i den ellers flade østmur tyder på.

Ved indgangen fra våbenhus til skib står to granitsøjler. De er af samme alder som den ældste del af kirken og ind-rammede den såkaldte “mandsdør” i kirkens sydside. “Kvindedøren” i nordsiden er tilmuret; i 1968 fremdrog man de to granitstolper, der indrammede den, og som ses i den nordre ydermur. Man ved, at kirken fra først af var indviet til helgenen Sankt Morten.

I 1400-tallet, hvor byggestilen var gotisk (Spidsbuestilen) og byggematerialet munkesten, tilbyggedes våbenhus, sakristi og tårn, og skib og kor fik forhøjet sidemurene og blev forsynet med hvælvinger. For at modvirke hvælving-ernes tryk på murene byggede man støttepiller udenpå kirken.

Kirken blev restaureret i 1830 af daværende kirke-tiendeejer Tranekærgreven Frederik Ahlefeldt Laurvig (“Generalen”), som lod årstallet og sine navnebogstaver opsætte på tårnets vestside.

Også i 1875 blev kirken istandsat; derfra stammer de nuværende store vinduer. Under restaureringsarbejdet fandt man et kalkmaleri på “triumfvæggen”, buen mellem skib og kor. Det blev overkalket, men blev sammen med andre brudstykker af kalkmalerier fremdraget igen under den restauring, der fandt sted i årene 1968-69 under ledelse af arkitekt Ejvind Draibye. Klik evt. på det særskilte afsnit om kalkmaleriet.

Døbefonten er af granit med udhugne hoveder og ranker samt svage spor af bemaling. Den er så gammel som kirken, omkring 800 år, og stod velsagtens oprindelig midt imellem mands- og kvindedøren.

Den ældste del af altertavlen, nemlig de 12 udskårne figurer, er fra 1508. Rammen og maleriet er fra 1860´erne. Tæppet i alterrundingen, hvis motiv er Peters fiskedræt og Peters vandring på søen, er broderet af kvinder i sognet i 1954.

Prædikestolen er forsynet med årstallet 1632. Dens felter afbilder de fire evangelister.

Det ophængte skib er en model af fregatten “Niels Juel”, der sammen med sit søsterskib, fregatten “Jylland”, deltog i slaget ved Helgoland den 9. maj 1864. Skibsmodellen er lavet af daværende landbrugsmedhjælper Hans Christian Banke i Stengade og ophængt i kirken i 1926.

Kirkeklokken er støbt i 1495 og bærer følgende indskrift på latin: “A og Å, Gud og menneske, ærens konge, kom med fred!”

På kirkegården ligger, øst for våbenhuset, en ligsten fra den tidlige middelalder, muligvis ældre end kirken. Den har form som et kistelåg og har på siderne buefriser og tov-slygninger.

 

Anton Christoffersen, præst i Tullebølle 1955-1990.