Sogneudflugter

Der er tradtion for tre årlige sogneudflugter i Nordlangeland pastorat: en for Hou-Stoense-Snøde sogne, en for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne, og en stor fælles udflugt for alle seks sogne.

Tryk på menupunkterne under Sogneudflugter for at se nærmere om de forskellige udflugter.