Snøde

Snøde kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth, udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen (død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af Langeland under svenskekrigene, ligger her.

Snøde sogn har ca. 350 indbyggere.

I Snøde ligger Nordskolen, der har klasser fra 0. til og med 6. klassetrin.

   Begivenheder i Snøde kirke