Bøstrup

Bøstrup kirke

Bøstrup kirke er en middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene.


Altertavlen er et renæssancearbejde fra omkring 1615. Prædikestol fra Hans Gudewerths billedskærerværksted udført i renæssancestil 1634.

På kirkegården hviler Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth til Egeløkke.

Bøstrup sogn har godt 400 indbyggere.

Bøstrup sognehus er beliggende ved Bøstrup kirke.

 

   Begivenheder i Bøstrup kirke