Menighedsrådene

Nordlangeland pastorat har to menighedsråd: 

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd består af 9 valgte medlemmer og de to præster for perioden november 2020 til november 2022.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd består af 10 valgte medlemmer og de to præster. Funktionsperioden er her fire år fra november 2020 til november 2024.

De to menighedsråd holder som regel fællesmøder to gange om året.

Ved at klikke på punkterne til venstre kan man finde referater fra menighedsrådsmøder og fællesmøder. Man kan også se kommende møder, og der er en oversigt over menighedsrådsmedlemmerne.