29 NOV

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 10:00

Hou kirke

Hans Henrik Merrild

29 NOV

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 14:00

Bøstrup Kirke

Hans Henrik Merrild

06 DEC

Gudstjeneste 2. søndag i advent

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, kl. 10:00

Stoense kirke

Peter Martin Møberg

06 DEC

Gudstjeneste 2. søndag i advent

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, kl. 11:15

Tranekær kirke

Peter Martin Møberg

13 DEC

Gudstjeneste 3. søndag i advent

Dato: 
Søndag d. 13. december 2020, kl. 10:00

Hans Henrik Merrild