Udflugt til Ditlevsdal og Ryslinge

Torsdag den 4. juni

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd inviterer på udflugt til Bisonfarmen Ditlevsdal på Nordfyn. Udover besøg og rundtur på Bisonfarmen skal vi besøge Ryslinge frimenighed og høre om deres historie og særlige status som frimenighed.

Tidsplan for dagen er:

Kl. 11.00 afgang fra Hou kirke, derefter opsamling på Havnen i Lohals (11.05), Stoense kirke (11.10), og Snøde kirke ved vejen op til den nye P-plads (11.15)

På vej mod Ditlevsdal serveres en enkelt sandwich i bussen.

Kl. 13.15-14.15 rundvisning i åben prærievogn på Bisonfarmen, husk evt. en pude at sidde på.

Kl. 14.30-15.15 kaffe/the og kage på Bisonfarmen

Kl. 16.00-17.00 Besøg i Ryslinge Frimenighed med orientering ved pastor Mikkel Crone Nielsen

Kl. 18.00 Middag på Hotel Skudehavn, Rudkøbing

Vi forventer at være tilbage i Hou ca. 20.45.

Pris for turen kr. 300 pr. person, for dette får man turen, sandwich, guidet rundvisning, kaffe og middag (drikkevarer til middagen betaler man selv).

Tilmelding senest den 23. maj til Lene Møller Dam, tlf. 26 84 64 78 eller m,ail lenemollerdam@gmail.com.

Sogneudflugt 2019 gik til Ladby vikingeskibsmuseum og Mesinge kirke.

Sogneudflugten 2018 gik til Horne kirke og Hørvævsmuseet i Krængerup.